Informativní schůzky s pracovníkem Úřadu práce

V tomto období probíhají na naší škole každoročně informativní schůzky žáků končících ročníků s pracovníkem Úřadu práce v Táboře. Ten seznamí studenty s problematikou přechodu ze studia na trh práce, s možnostmi dalšího vzdělávání,   uplatněním na trhu práce a s nabídkou služeb poskytovaných ÚP ČR.

Archiv aktualit