Exkurze do Vojenského historického ústavu v Praze

Dne 16. 3. 2017 navštívily třídy IS3 a PO1 expozici o 2. světové válce ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Exkurze začala odborným výkladem průvodce, který během prohlídky žáky upozorňoval na zajímavé exponáty. Žáci dostali pracovní listy, které postupně během prohlídky vyplňovali s tím, že jejich výsledky budou zkontrolovány a prodiskutovány během výuky ve škole. Pedagogický dozor i průvodce nakonec pochválili zájem našich žáků o danou tématiku.

Archiv aktualit