Exkurze ve Státním okresním archivu Tábor

Žáci třídy VČ2 oboru veřejnosprávní činnost navštívili ve čtvrtek 6. června 2019 Státní okresní archiv v Táboře. Tento den nebyl vybrán náhodou, na neděli 9. 6. připadá Mezinárodní den archivů. Archivy v naší republice a po celém světě připomínají svůj význam a důležitost, zvou zájemce z řad veřejnosti, aby je seznámily s archivní činností a ukázaly jim historické bohatství uložené v písemnostech.

Archivem v Táboře nás provázela vedoucí oddělení Mgr. Kateřina Lemberková společně s paní Hanou Hubáčkovou. Obě dámy poutavě hovořily o práci archivářů, o různých druzích písemností, které jsou v Táboře uložené. V přednáškovém sále jsme shlédli výstavu Rok 1939 v Táboře, která ve fotografiích, propagačních plakátech, v kronikách a ve veřejných listinách zachycuje složité období po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Podívali jsme se i do restaurátorské dílny, kde s velkou péčí restauruje a konzervuje staré listiny a knihy Bc. Lucia Bujňáková. Zajímavosti byla kniha z 18. století, ve které uděluje privilegia císařovna Marie Terezie Ratibořských Horám, a na vlastní oči jsme viděli podpis této významné panovnice.

V závěru exkurze jsme navštívili badatelnu, seznámili jsme se s pravidly návštěv, půjčováním písemností a hledáním informací na počítači.

                                                                                              Ing. Olga Benešová

Archiv aktualit