Exkurze – Ústřední autodílny DP HM Praha

Dne 5. ledna 2018 se žáci tříd AU3 a AUI2 oboru automechanik zúčastnili odborné exkurze v Ústředních autodílnách Dopravního podniku Hlavního města Prahy v Hostivaři. Vedoucí provozu pan Odvárka žáky provedl všemi pracovišti, ve kterých se starají o provozuschopnost asi 1300 autobusů pro městskou dopravu v celé Praze. Mistři jednotlivých úseků je seznámili se svými provozy a jejich činností. Žáky nejvíce zaujala motorárna a systém péče o pneumatiky v tak rozsáhlém měřítku. Obdiv si zasloužil i historický trolejbus, který zaměstnanci závodu restaurují většinou ve volném čase pro muzeum DP. Exkurze byla součástí soutěžního klání s firmou FERDUS, kam jsme se s žáky přihlásili.

Archiv aktualit