Exkurze do Státního oblastního archivu Třeboň

V úterý 13. 12. 2016 jsme se studentkami 4. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost navštívily Státní oblastní archiv v Třeboni, který má depozitáře ve velké části Zámku Třeboň, a pak v prostorách Augustiánského kláštera.   Po historických prostorách archivu nás prováděla paní ředitelka archivního odboru, povídala nám o historii zámku a jeho okolí, vyzdvihla významné rody a osobnosti spojené s tímto místem,  např. rod Rožmberků a Petra Voka, Štěpánka Netolického, Jakuba Krčína, rod Schwanzenbergů. Studentky si směly „potěžkat“ a nahlédnout do několika archiválií, zkoušely číst ze starých historických matričních knih a kronik. Společně jsme prošly i tzv. Dlouhou chodbu, kde je umístěný jeden z nejcennějších evropských šlechtických archivů – archivní sbírka Historica, která je díky velkému rožmberskému významu národní kulturní památkou. Viděly jsme významné pergamenové listiny s důležitými pečetěmi, krásné malované mapy, zrestaurované archiválie, soupisy poddaných a sčítací operáty. PaedDr. Laděna Plucarová nás informovala o velikosti Jihočeské archivní sítě, o práci a činnostech v archivu, o péči, která je věnována převzatým dokumentům. Zjistily jsme, že práce v archivu vyžaduje i teplé pracovní oblečení. Všechny jsme na vlastní kůži pocítily chlad a zimu těchto historických prostor, neboť teplota v místnostech a chodbách zámku byla pouhé 3 stupně nad nulou. Exkurze byla přínosem pro přípravu k odborné maturitní zkoušce.

Olga Benešová

Archiv aktualit