Exkurze – Státní okresní archív v Táboře

V pátek 21. dubna 2016 se studenti druhého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze do Státního okresního archivu Tábor.

Po vstupu do archivu se studenti zapsali do návštěvní knihy v Badatelně. Zde Ing. Alena Daňková, ředitelka Státního okresního archivu Tábor, seznámila studenty s řádem badatelny a pravidly využívání badatelny, jediné místnosti veřejnosti přístupné. Dále ukázala pomůcky pro bádání, poukázala na kamerový systém a na čtečku na mikrofilmy.

Následovala přednáška v zasedací místnosti, kde paní Ing. Daňková poutavě vyprávěla o historii budovy, o doplňujících prvcích (kachličky na fasádě, lvice, státní znak, původní dochované zábradlí), o materiálech a archivních fondech, které jsou v archivu uloženy, o činnosti archivu a archivářů, o požadavcích na archiváře podle Zákona o státní službě. Na závěr přednášky si studenti prohlédli výstavu Podacích deníků. Studenti měli možnost projít místa a seznámit se s vnitřkem budovy veřejnosti uzavřené. Nahlédli do Reprografické dílny, Knihvazačské dílny, Konzervátorské dílny, Pořadací místnosti. V průběhu prohlídky Ing. Daňková popsala, co se v jaké dílně a místnosti dělá a jakou práci konzervátorka a archiváři vykonávají. Prohlídku zakončili v historickém depozitáři.

Paní Ing. Aleně Daňkové patří velké díky za obsáhlé a poutavé vyprávění a za umožnění prohlídky.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit