Exkurze – Státní oblastní archiv v Třeboni

V úterý 17. 6. 2014 navštívili studenti druhého a třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost Státní oblastní archiv v Třeboni. Dr. Plucarová je podrobně seznámila s historií a současností archivu a provedla je jeho nejzajímavějšími částmi. Studenti tak měli možnost navštívit sál s uloženými matričními knihami i tzv. Dlouhou chodbu s nejstaršími archiváliemi. Další část exkurze byla věnována prohlídce Třeboně a návštěvě Schwarzenberské hrobky.

Mgr. Jarmila Lavičková

Archiv aktualit