Exkurze Národní památkový ústav Praha

V úterý 12. dubna 2016 se studentky třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnily exkurze Národního památkového ústavu Praha.
Na úvod Mgr. Andrea Holasová nechala nahlédnout studentky do laboratoře, kde se nalezené střípky památek studují, čistí a slepují dohromady. Poté v zasedací místnosti proběhla poutavá přednáška s projekcí ředitele Ing. arch. Ondřeje Ševců na téma historie Prahy, historie památkové péče, zájem o památky.
Následovala přednáška Mgr. Holasové o struktuře Národního památkového ústavu, o památkářích, o movitých a nemovitých památek, o chránění památek. Vysvětlila rozdíl mezi plošně chráněném území, památkové zóně, památkové rezervaci.
Na závěr si studentky měly možnost prohlédnout celou budovu NPÚ, nahlédly do dokumentačního úseku – knihovny, na archeologické oddělení.
Z exkurze si přivezly nejen poznatky, pěkné zážitky, ale i prospekty o NPÚ, památkách a mapu Prahy s vyznačenými památkami.
Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit