Exkurze na Městském úřadě v Táboře

Ve středu 22. 1. 2014 navštívili studenti druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost Městský úřad v Táboře. Vedoucí odboru vnitřních věcí Mgr. Helma je seznámil s jednotlivými odbory a jejich činností při výkonu státní správy i samosprávy. Další informace získali od pracovnic ohlašovny trvalého pobytu. Asi nejzajímavější byla návštěva matriky. Zde se studentům věnovala vedoucí matriky Mgr. Malá, která studentům ukázala jednotlivé typy matričních knih a seznámila je podrobně se všemi činnostmi, které pracovníci matriky vykonávají.

Mgr. Jarmila Lavičková

Archiv aktualit