Exkurze – Městský úřad Tábor

V pondělí 14. března 2016 se studentky druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnily exkurze Městského úřadu Tábor a přednášky na téma evidence osob a matrika. Na úvod Mgr. Vladimír Helma, vedoucí odboru vnitřních věcí, uspořádal přednášku v malé zasedací místnosti o organizační struktuře Města Tábor a Městského úřadu Tábor. Seznámil studentky s činností a umístěním jednotlivých odborů. Poté se studentky seznámily s činností odboru evidence obyvatel, kde si prohlédly příslušné formuláře. Na matrice v oddací místnosti si vyslechly přednášku týkající se matričních záležitostí. Na závěr si měly možnost prohlédnout matriční knihy.

obr

Archiv aktualit