Exkurze – Městský úřad Tábor

V pátek 10. března 2017 se studenti druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze Městského úřadu Tábor a přednášky na téma evidence osob a matrika. Na úvod Mgr. Vladimír Helma, vedoucí odboru vnitřních věcí, uspořádal přednášku v malé zasedací místnosti o organizační struktuře města Tábora a Městského úřadu Tábor. Seznámil studenty s činností a umístěním jednotlivých odborů a s činností odboru evidence obyvatel, kde si prohlédli příslušné formuláře. Na matrice v oddací místnosti si vyslechli přednášku týkající se matričních záležitostí. Na závěr si měli možnost prohlédnout matriční knihy.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit