Exkurze – Krajský úřad v Českých Budějovicích

V úterý 21. ledna 2020 studenti druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Tiskový mluvčí Jihočeského kraje pan Bc. David Hocke provedl studenty budovou Krajského úřadu. Odborným výkladem seznámil studenty s historií budovy, pořízením, rozvržením budovy, využití chodeb k účelům pořádání výstav, popsal odbory a oddělení, fungování úřadu a další. Zavedl studenty do oválné zasedací místnosti, kde hovořil o radě, zastupitelstvu, o protokolu v případě návštěvy delegace z cizí země (nedávno zde byla delegace z Norska). Letos studenti přišli o možnost prohlédnout si zelenou zasedací místnost, protože v tu dobu zasedala rada kraje.

V zasedací místnosti zastupitelstva Jihočeského kraje studenti seděli na místech zastupitelů a pan Mgr. Aleš Mik (vedoucí odboru Kancelář ředitele KÚ) udělal výklad k prezentaci o členění veřejné správy a práci Krajského úřadu (územní členění, průběh reforem VS, organizační členění, vznik krajů, působnosti úřadů, úkoly kraje v přenesené působnosti, správní obvody obcí s rozšířenou působností aj.).

Na závěr pan Hocke rozdal studentům malé upomínkové předměty, ze kterých měli velkou radost. Oběma pánům za poutavou exkurzi a přednášku velmi děkujeme.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit