Exkurze – Krajský úřad České Budějovice

V pondělí 25. ledna 2016 se žáci druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Prohlídka začala v sále zastupitelů, kde vedoucí kanceláře ředitele KÚ Mgr. Aleš Mik vysvětlil žákům, čím se KÚ zabývá. Poté následovala prohlídka Krizového centra, kde se žáci mimo jiné seznámili s řízením krizové situace. Na závěr si prohlédli původní jednací sál zastupitelů.

Archiv aktualit