Exkurze – Kancelář prezidenta republiky

V pondělí 18. září 2017 se studentky třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnily exkurze do Kanceláře prezidenta republiky a přilehlých prostor.
Před zahájením exkurze studentky na I. nádvoří Pražského hradu zblízka sledovaly slavnostní střídání hradní stráže.
Poté na ně již čekala paní Ing. Renata Vopravilová. Dovedla studentky do Nového paláce, kde začala svůj výklad. Informovala je o historii výstavby a rekonstrukcí Pražského hradu již od dob Rudolfa II., dále o stavebních úpravách po roce 1918, kdy zde pracoval na pozvání T. G. Masaryka slovinský architekt Josip Plečnik a vyzdvihla několik úprav vnitřních prostor po roce 1992 od architektů Bořka Šípka a Josefa Pleskota. Následně studentky prošly prostory bývalého bytu prvního prezidenta T. G. Masaryka včetně jeho pracovny, která se dochovala v téměř autentické podobě. Na obrazových panelech viděly, v jakých prostorách pracovali prezidenti Gustav Husák, Václav Havel, Václav Klaus a současný prezident Miloš Zeman. V malém kinosále shlédly prezentaci s výkladem, která se týkala bývalých prezidentů.
Studentky se dozvěděly spoustu zajímavého o minulé i současné podobě a činnostech Kanceláře prezidenta republiky, o hlavních úkolech jejich útvarů a fungování úřadu jako organizační složky státu. Z oken chodeb si užily krásné výhledy na Prahu.

Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit