Exkurze Hasičský záchranný sbor a ZZS

V úterý 8. listopadu 2016 se studentky čtvrtého ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnily exkurze Hasičského záchranného sboru v Táboře Měšicích.
Na úvod nám por. Ing. Ivana Petrů objasnila fungování Integrovaného záchranného systému, organizaci Hasičského záchranného sboru. Poté promítla prezentaci týkající se krizových situací. Následovala prohlídka hasičských aut s odborným výkladem. Dále si studentky prohlédly „klece“, ve kterých hasiči trénují těžko přístupná místa a orientaci v prostoru.
Na závěr se studentky podívaly na stanici Zdravotní záchranné služby, kde jim Marek Peterka vysvětlil fungování výjezdů ZZS, druhy aut na různé výjezdy a ukázal vybavení auta ZZS.
Ing. Libuše Černá

Archiv aktualit