Exkurze – Hasičský záchranný sbor Tábor

Ve středu 6. listopadu 2019 navštívili studenti čtvrtého ročníku oboru veřejnosprávní činnost Hasičský záchranný sbor v Táboře-Měšicích. V první části exkurze nám paní por. Ing. Ivana Petrů společně s kolegou kpt. Ing. Tomášem Zadákem objasnili fungování Integrovaného záchranného systému a úkoly a činnosti hasičů. Hlavním tématem byla ochrana obyvatel, řešení mimořádných událostí a krizových stavů, druhy poplachu a použití tísňových linek.

V druhé části exkurze následovala prohlídka hasičských aut s odborným výkladem nprap. Milana Urbánka. Studenty zaujalo vybavení jednotlivých vozidel, byli překvapení hmotností některých nářadí, se kterými hasiči běžně pracují a zajímali se i o podmínky výběrového řízení.

Ing. Olga Benešová

Archiv aktualit