Exkurze do moravských knihoven 2.- 3. února 2010

Další akce z projektu Žáci knihovnictví knihovnám operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zavedla studenty oboru knihovnictví do moravských knihoven. Během dvoudenní exkurze měli možnost poznat Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a Městskou knihovnu ve Svitavách. Díky zasvěcenému výkladu ředitelů obou institucí mohli porovnat fungování knihoven v různých prostorových podmínkách. S přidáním zkušeností získaných při návštěvě britských knihoven dospěli k závěru, že nejdůležitějším ukazatelem úrovně knihovny je spokojený čtenář. Odbornou část exkurze doplnila návštěva stálé expozice Slováckého muzea, zajímavé výstavy o antice a filmového představení.

Archiv aktualit