EXKURZE V AČOV TÁBOR

Dne 10. května žáci všech tří ročníků oboru Instalatér navštívili při Dni otevřených dveří  AČOV Tábor. AČOV Tábor prošla v posledních letech výraznou modernizací a žáci se mohli seznámit s moderními technologiemi přímo v praxi. Původní hodinová komentovaná prohlídka se protáhla na dvě a půl hodiny a paní Ing. Kateřina Tebichová, která nás provázela čističkou, nám zajímavou a srozumitelnou formou vysvětlila všechny procesy potřebné pro čištění odpadních vod.

Byly nám představeny i některé služby, jako například havarijní vůz zajišťující čištění kanalizace nebo vozidlo zajišťující monitoring kanalizace včetně jeho obsluhy. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou nově zřízených kogeneračních jednotek, ve kterých AČOV spaluje kalový plyn získaný z nově vybudovaných anaerobních nádrží. Tím pokrývá z 95% svou celkovou spotřebu el. energie. Paní Tebichová nám nastínila vize i pravděpodobný vývoj ve zvyšování nároků na odbourávání chemických látek z vody (hormony, léky a jiné látky), které dnešní technologie nedokáží řešit, ale i v dalším efektivnějším využití kalů ve prospěch snížení energetické náročností a zátěže pro životní prostředí.

Jan Štrouf

Archiv aktualit