Evropský den jazyků

Jako každý rok i letos jsme se připojili k Evropskému dni jazyků, jehož cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Studenti některých tříd oborů Hotelnictví a Veřejnosprávní činnost zažili ve čtvrtek 26. září výuku ruského jazyka v angličtině. Naše pozvání přijala Helen Kolesnyk, učitelka angličtiny, která pochází z Ukrajiny a již jedenáct let vyučuje anglický a ruský jazyk po celém světě. Studenti mohli porovnávat podobnosti slovanských jazyků a dozvěděli se také zajímavé informace o počtu jazyků na celém světě.

 

Mgr. Pavla Krešáková, Mgr. Petra Basíková

Archiv aktualit