E-Quest / e-twinningový projekt třídy IS 2( week 1/2)

                V rámci pilotáže e-twinningového projektu jsme na konci minulého školního roku přijali výzvu naší partnerské školy z Nizozemí a pustili se v hodinách anglického jazyka s Mgr. Jitkou Kubů do přípravné fáze projektu. Výstupem pilotní fáze bylo navázání ´spojení´a vytvoření krátkého videa, v němž se představila třída, studijní obor a jednotliví žáci partnerským školám. Kromě dvou škol v Holadsku se zapojily další dvě odborné školy v Německu. Pilotní projekt v červnu 2018 skončil.

                Minulý měsíc jsme obdrželi pozvání od holandských partnerů v projektu pokračovat, a protože to byla výzva, kterou nelze odmítnout, zahájili jsme e-twinningovou spolupráci v nové sestavě. Stávající eQuest je projektem pro dvě třídy, pro naši třídu a partnerskou třídu z Graafschap College – celkem 26 studentů, kteří jsou rozděleni do 7 pracovních týmů.

                Úkolem minulého týdne bylo nastavení komunikačních koridorů, vyhledání přijatelného média pro komunikaci a seznámení se se členy týmu. Měli jsme za úkol vytvořit krátké video a sdílet jej s ostatními členy týmu na sociálních sítích. Dalším klíčovým úkolem bylo připomenutí výzev, které již vloni vyhlásily různé organizace a firmy, a hledání výzvy, kterou budou jednotlivé týmy řešit. Výzvy se týkají různých problémů kolem nás, např. budeme přemýšlet o tom, jak zlepšit životní prostředí, jak vytvořit umělecké dílo s využitím plastových odpadků, jak propojit menšiny a zachovat kulturní tradice města Zwolle, jak vytvořit bezpečnou zónu pro cyklisty nebo chodce v okolí rušné křižovatky.

                Komunikace mezi členy týmů probíhá v angličtině, takže nás projekt nutí přemýšlet o úkolu a jeho řešení v angličtině.

Iveta V., IS2

https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm

Archiv aktualit