Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a za Anežkou Českou

V úterý 9.10.2018  třída VČ2 navštívila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Po projekci krátkého filmu o historii českého parlamentarismu a činnosti PS PČR následovala prohlídka sněmovních budov doplněná odborným výkladem pracovnice informačního střediska. Studenti tak poznali historický areál malostranských paláců, který důstojně slouží potřebám našeho státu.
Procházka kolem řeky Vltavy posloužila ke krátké relaxaci, protože pak se studenti přenesli o několik století zpět a nasáli atmosféru gotického Anežského kláštera s expozicí středověkého umění. Možná že právě zakladatelka kláštera, přemyslovská princezna sv. Anežka Česká, pozorně bdí nad demokracií v naší zemi.

Archiv aktualit