Developing the Digital  Competences of VET Teacher

V úterý 27.8.2019 proběhla 2. pracovní schůzka k projektu Developing the Digital  Competences of VET Teachers. Projekt je realizován v rámci programu Evropské unie ERASMUS +, který je cílen na studijní a pracovní mobilitu a klade si za cíl zlepšit pozici uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Náš  současný projekt je zaměřen na zvyšování digitálních kompetencí učitelů odborného vzdělávání a mistrů odborného výcviku a cílem je tvorba digitálních výukových materiálů pro odborné vyučování ve společném e-learningovém prostředí. Koordinátorem projektu je Koge Business College, škola z dánského Koge, a dalšími partnery jsou:  Kauno Technikos Profesnio mokyno centras z litevského Kaunasu a naše škola.

Pracovní setkání proběhlo v litevském Kaunasu a předmětem jednání bylo hodnocení první fáze projektu,  sdílení informací o využívání digitálních technologií, plánování nadcházejících projektových procesů, funkcionality e-learningového prostředí, modely aktivit a administrativní záležitosti. Zajímavým zpestřením jednacího programu byla prohlídka odborných pracovišť hostitelské školy, především návštěva dílen a odborných učeben (viz foto), jak se shodují účastnice z naší školy Mgr. Marta Němečková a Mgr. Jitka Kubů.

V září se projekt posouvá do další fáze, nastává období tvorby výukových materiálů. V ideálním případě se v naší škole ponoří do práce 5 vyučujících odborných předmětů  a 3 mistři odborného výcviku v oboru cukrář. Od začátku školního roku budou vytvářet digitální výukové materiály  pro žáky učňovských tříd zamřených na cukrářskou výrobu. Tyto materiály se následně budou ověřovat ve výuce a průběžně vyhodnocovat. Výstupem projektu by měla být ucelená výuková sada materiálů pro obor cukrář, která zaujme žáky napříč všemi ročníky vzdělávacího programu.

Přátelské přijetí v Kaunasu je pro nás velkou výzvou, protože třetí pracovní schůzka k projektu se bude v prosinci 2019 konat na naší škole.

 

Archiv aktualit