Den otevřených dveří

Ve středu 15. ledna se konal na naší škole Den otevřených dveří, který se setkal s velkým zájmem ze strany veřejnosti. Zájemci o studium si prohlédli prostory školy i odloučených pracovišť, seznámili se se vzdělávací nabídkou školy, obdivovali slavnostně naaranžované tabule a výrobky žáků. Také mohli ochutnat minidezerty, flambované palačinky, kávu nebo míchané nápoje, které připravovali žáci oboru hotelnictví a kuchař-číšník.
Celá akce se bude opakovat ještě v sobotu 15. února.

Archiv aktualit