Článek studentky knihovnictví v odborném časopise

V celostátním odborném periodiku Bulletin SKIP byl publikován článek studentky třídy IS4 Zuzany Hrdinové s názvem Táborští studenti knihovnictví si vyzkoušeli práci v bratislavských knihovnách. Popisuje v něm průběh odborné praxe v rámci programu Erasmus+ Napříč Evropou za získáním praktických dovedností, během níž dvanáct studentů knihovnictví působilo ve dvou bratislavských knihovnách. Výstižný, po odborné i stylistické stránce bezchybný text byl zařazen do rubriky Vzdělávání a kromě publicity samotného projektu slouží i k propagaci dobrého jména školy mezi odbornou knihovnickou veřejností. 

Článek lze nalézt na adrese https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2018-rocnik-27-cislo-4/taborsti-studenti-knihovnictvi-si-vyzkouseli

Archiv aktualit