Bývalá studentka naší školy besedovala se studenty

V pátek 19. 9. 2014 přijala pozvání besedovat se studenty bývalá studentka naší školy oboru Veřejnosprávní činnost Michaela Kvasnicová, aby seznámila studenty druhého a třetího ročníku VČ s průběhem přestupkového řízení. Pracuje jako referentka správního řízení na úseku dopravních přestupků na Magistrátu hlavního města Prahy. Studentům ukázala, jak vypadá spis, co vše je jeho součástí, jak se protokoluje. Mohli si prohlédnout rozsáhlou písemnou správní agendu spojenou s přestupkovým řízením. Upozornila na nutnost znát právní předpisy, umět se správně a přesně vyjadřovat, ovládat pravopis. Besedu obohatila humornými zážitky z ústního jednání s pachateli přestupků. Přislíbila nám další spolupráci.

 

RNDr. J. Kvasnicová

Archiv aktualit