Beseda s odborníkem z praxe

V pondělí 18. února se studenti 2. ročníku nástavbového studia oboru podnikání zúčastnili přednášky na téma „Podnikání v ČR“, kterou vedl Mgr. Josef Pluhař, MBA. Ten v úvodu žáky seznámil se současnými problémy podnikání v ČR, a to jak očima stávajících podnikatelů, tak z pohledu studentů ekonomických oborů.
Druhá část byla věnována praktickým dovednostem zejména z oblasti komunikace. Na závěr byl dán prostor pro konkrétní dotazy studentů.

Ing. Renata Vosolová

Archiv aktualit