Beseda s básníkem Ondřejem Lipárem

Díky nabídce ředitelky táborské knihovny měli studenti tří ročníků oboru knihovnictví možnost seznámit se s básníkem Ondřejem Lipárem. V besedě připomínající spíše neformální rozhovor je seznámil jednak se svou prací editora v redakci módního časopisu, jednak se soutěží pro začínající básníky Ortenova Kutná Hora. Díky této soutěži se prosadil s básnickou sbírkou Skořápky, za niž byl oceněn Ortenovou cenou, v současnosti je na pultech knihkupectví jeho druhá sbírka Komponent. Přítomnost ředitelky táborské knihovny Evy Měřínské podnítila i debatu o zařazování děl současných českých autorů do fondů knihoven a o možnostech propagace tohoto čtenáři neprávem opomíjeného segmentu literatury. Zejména studenti čtvrtého ročníku přitom uplatnili zkušenosti získané během praxe v knihovnách.

 

autor: PhDr. Daniela Novotná

Archiv aktualit