Změny v organizaci vyučování od 12. 10. 2020

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,

v souladu s aktuálními vládními usneseními upozorňujeme na změny v organizaci výuky od pondělí 12. 10. 2020. Všechny třídy přecházejí v teoretickém vyučování na distanční výuku. Pouze ve 3letých oborech s výučním listem zůstane zachován odborný výcvik podle stálého rozvrhu na určených pracovištích (a probíhat budou i případné praxe ve 4letých oborech). Žáci těchto oborů budou moci při dodržování stanovených hygienických podmínek v týdnu, kdy bude probíhat odborný výcvik,  nadále využívat ubytování na DM i stravování ve školní jídelně. V oblasti teoretického vyučování bude distanční výuka probíhat podle předem stanovených pravidel vyučujícími jednotlivých předmětů, tedy v programu Teams, případně prostřednictvím Domácích úkolů v modulu Třídní kniha školního programu Bakaláři. Tato opatření jsou plánována předběžně do 23. 10. s tím, že další týden se předpokládá vyhlášení týdenních podzimních prázdnin. Důležité upozornění ohledně přihlášené stravy: od pondělí 12. 10. bude všem žákům automaticky odhlášena strava. Žáci 3letých oborů, kteří budou mít odborný výcvik, si budou muset obědy znovu přihlásit, stejně tak i žáci ubytovaní na DM si musí individuálně přihlásit celodenní stravu.

Detaily všech opatření naleznete jako již tradičně zde.

Archiv aktualit