Akce pro děti v knihovně v Sezimově Ústí II

Práce s dětmi patří neodmyslitelně ke studiu oboru Knihovnické a informační služby a realizace těchto akcí je oblíbenou činností, které žáci věnují dobrovolně i část volného času. Čtyři studentky prvního ročníku připravily ve spolupráci s pracovnicí knihovny v Sezimově Ústí Kristýnou Mrázovou pořad pro družinu Základní školy 9. května. Děti se bavily plněním úkolů na několika stanovištích a závěrem si pohádku O kohoutkovi a slepičce pod režijním vedením studentky Denisy také samy zahrály. Budoucí knihovnice se přesvědčily, jak náročné je akci pro dětské čtenáře připravit a realizovat a o zkušenosti se podělí se spolužáky, které tento úkol teprve čeká.
PhDr. Daniela Novotná

IMG_3242

IMG_3243

Archiv aktualit