Adaptační kurzy prvních ročníků

Žáci prvních ročníků oboru veřejnosprávní činnost, hotelnictví, informační služby, cukrář a instalatér se v tomto týdnu zúčastnili třídenního adaptačního kurzu. Během něj se seznámili se svými spolužáky, s třídním učitelem, prošli si prostory své nové velké školy, byl jim představen projekt na podporu charitativní činnosti komunitní organizace Cheiron T a vyslechli si zajímavou besedu Mgr. Doubka o trestní odpovědnosti mladistvých.
Nový kolektiv nejvíce utužil výlet na Kozí hrádek, kde si všichni zahráli seznamovací a sportovní hry.
Příští týden čeká adaptační kurz také žáky oboru kuchař-číšník, řezník-uzenář, automechanik a autoelektrikář.
Přejeme všem novým žákům, aby se jim na naší škole líbilo a dobře studovalo.

 

 

Archiv aktualit