2. lyžařský výcvikový kurz v Itálii je zrušen!

Ředitel školy rozhodl zrušit plánovaný lyžařský výcvikový kurz, který se měl konat v italském lyžařském středisku Aprica ve dnech 10. – 16. 3. 2020. Aprica leží v oblasti Lombardie, která patří právě mezi oblasti nákazou koronaviru nejohroženější. V nejbližších dnech se dá očekávat rozšíření nákazy i do České republiky, což přinese mimořádná opatření zvláště při pořádání hromadných školních akcí, případně omezení školní docházky vůbec a s vysokou mírou pravděpodobnosti bude, zejména v případě větších skupin, docházet ke karanténním opatřením při návratech z postižených oblastí. Na základě vyhodnocení situace nemůžeme připustit sebemenší pravděpodobnost rizika nákazy účastníků kurzu. Škola nyní jedná s cestovní agenturou, která lyžařský kurz smluvně zajišťuje, o minimalizaci stornopoplatků. Po vypořádání odstoupení od smluvního vztahu budou zaplacené finanční prostředky bezhotovostním způsobem vraceny zpět. Začátkem příštího týdne se uskuteční schůzka účastníků s organizátorem, kde bude prostor vypořádat případné dotazy. Jsme připraveni pro přihlášené účastníky kurz realizovat v náhradním termínu v příštím školním roce, kdy, předpokládáme, bude situace již normální.

Archiv aktualit