Knihovníci na Noci literatury

Noc literatury – projekt, jehož cílem je seznámit veřejnost se současnou evropskou literaturou, se vrací každý rok do Tábora a stejně pravidelně se k Noci literatury vrací i studenti knihovnictví v roli spolupořadatelů. Studenti každého ročníku mají možnost poznat zákulisí této zajímavé akce, sledovat při práci hlavní organizátory – pracovnice Městské knihovny v Táboře i poznat blíže jednotlivé předčitatele. Letos se čtení úryvků z knih odehrávalo na zajímavých místech Starého města – jedním z čtecích míst byl například kostel na náměstí Mikoláše z Husi, Okresní soud nebo Základní umělecká škola O. Nedbala. Zastoupena byla literatura norská (Kniha o moři), švédská (Expedice – můj milostný příběh), nizozemská (Osud tažných ptáků), rakouská (Hlavní město) a romská (Ještě jedno, Lído). Zájem ze strany veřejnosti překonal očekávání a studenti prvního, druhého a třetího ročníku si svou roli pořadatelů dokonale užili.

PhDr. Daniela Novotná

Archiv aktualit