6. 2. 2012: Přednáška pracovníka firmy LANius s r.o.

Pro studenty oboru knihovnictví se konala 6.2.2012 přednáška zástupce firmy LANius, s r.o., pana Ing. Jiřího Šilhy. Firma LANius s.r.o. vznikla na jaře roku 1996 v Táboře jako specializovaná softwarová firma zaměřující se výhradně na vývoj, servis a prodej knihovnických aplikací. Založení firmy předcházelo zhruba pětileté období vývoje v této oblasti.
Ing. Jiří Šilha velice zajímavou, poutavou a srozumitelnou formou seznámil studenty s historií zavádění počítačové techniky nejen v oblasti knihovnictví, ale vysvětlil i nástup PC na počátku 90.let 20.století v Česku. Přes počáteční problémy i neznalost této problematiky, přes posun v technice i myšlení odborné knihovnické skupiny se zrodila firma, která stojí v popředí knihovnictví již dlouhou řadu let a patří mezi nejprodávanější systém, o čemž svědčí veliký počet uživatelů v ČR i na Slovensku.
Studenty velice zaujala právě část týkající se historie, hovořili a diskutovali s člověkem, který má v jejich studijním oboru výsadní místo. Zjistili, že vlastní pílí, soustavnou prací a vzděláváním se v oboru lze dosáhnou cíle. Studenti pokládali zajímavé otázky, nad kterými se pan Šilha zamýšlel i po besedě.
Alena Justinová

Přiložené fotografie