Knihovníci

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

 

školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013

školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011 a závěr knihovnického projektu

školní rok 2010/2011 a ohlasy v tisku

školní rok 2009/2010 a ohlasy v tisku

školní rok 2009/2010 a druhý rok knihovnického projektu

Odborná praxe v knihovnách a informačních institucích

Knihovnický projekt

školní rok 2008/2009

Projekt Norsko

školní rok 2008/2009 – ohlasy v tisku

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 – ohlasy v tisku