Ekonomika a podnikání

RVP:  63 – 41 – M / 01
ŠVP:  OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Základní informace o oboru

Délka a forma studia:4 roky, denní studium
Obor je určen pro: absolventy ZŠ
Způsob ukončení:maturitní zkouška
Dosažené vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

Základní podmínky přijetí:

  • zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu na SŠ
  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • splněná povinná školní docházka
Fotorgafie obor

Stručný popis oboru

Tento obor připravuje absolventy na vykonávání různorodých činností spojených s obchodně provozními funkcemi ve všech právních formách institucí zabývajících se obchodní činností.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru se uplatní zejména v obchodně provozních funkcích obchodních institucí všech právních forem, např. pracovník obchodního oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník nákupu a prodeje zboží, pracovník pro obchodní činnost a marketing, manažer nákupu a prodeje zboží, obchodní dealer, obchodní cestující, kontrolní pracovník, obchodní inspektor, propagační pracovník v obchodě a další.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi čtyřletého oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Učební plán oboru

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 1 4/4 4/4 4/4 4/4 16
Cizí jazyk 2 2/2 2/2 3/3 3/3 10
Občanská nauka 1 2 2 5
Dějepis 2 2 4
Matematika 3 3 2 2 10
Základy přírodních věd 3 2 5
Zeměpis 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 2 2 2 2 8
Obchodní provoz 2 2 2 2 8
Technika administrativy 2/2 2/2 4
Písemná a elektronická komunikace 2/2 2
Informační a komunikační technologie 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Účetnictví 2 4 3 9
Právo 2 2 4
Základy psychologie 1 1
Zbožíznalství 3 3 6
Hospodářské výpočty 1 1
Cvičení z matematiky 1 2 3
Integrovaný ekonomický předmět 2/2 2/2 4