Aktuality

Souboj o nejlepšího řemeslníka

V rámci projektu Řemesla v barvě proběhl dne 28. 6. 2017 na školních dílnách souboj o nejlepšího řemeslníka, kterého se zúčastnili žáci 9. tříd ZŠ a prvního ročníku SOU. Soutěžilo se v řemeslných…
více

Odborná exkurze do Plzně

V úterý 27. 6. se vydali studenti oboru Informační služby na dvoudenní odbornou exkurzi do Plzně. Po příjezdu do Plzně se ubytovali v kempu Ostende Bolevák, navštívili knihovnu Západočeského muzea a Muzeum…
více

Vodácké putování 2017

Pro žáky naší školy pořádáme každoročně výběrový vodácký kurz. Letos se pod názvem „Vodácké putování 2017“ uskutečnil v týdnu od 5.6. do 9.6. 2017. Jela se řeka Vltava z Vyššího Brodu přes…
více

Závody dračích lodí

V pondělí 19. 6. 2017 se studenti ze tříd HT3, HT2, AK1, VČE3, CU1 a VČ2 zúčastnili závodu dračích lodí na Knížecím rybníku v Zárybničné Lhotě. Naši studenti obsadili 5. místo. Souboj všech družstev středních…
více

Ukončení průběžné praxe knihovníků

Se závěrem školního roku skončila i průběžná praxe studentů 3. ročníku oboru Informační služby. Během ní trávili budoucí knihovníci každý pátek na vybraném pracovišti, kde si v praxi ověřovali teoretické znalosti,…
více

Prohlídka Strakovy akademie

12. června navštívili žáci třídy VČE3 Strakovu akademii v Praze. Během hodinové prohlídky se seznámili s historií budovy, dozvěděli se o činnosti vlády, prohlédli si reprezentační prostory a zasedací sál, kde probíhají…
více

Mládežnické fórum

Dne 13. června 2017 se studentky třetího ročníku naší školy – Dominika Berková, Diana Jindová a Žaneta Jašková zúčastnily Mládežnického fóra aneb Desatera problémů města Tábora očima žáků a studentů…
více

Pasování prvňáčků na čtenáře

Závěr roku patří tradičně slavnosti pasování prvňáčků na čtenáře. Ta letošní se dá vyjádřit jednoduchými čísly – jeden týden, dvě místa, tři základní školy, čtyři studentky třídy IS2. V roli pohádkových…
více

Zahradní slavnost v Divadle Oskara Nedbala Tábor

Slavnostně nasvícený táborský divadelní park a hudba Smyčcového kvarteta Jiřího Sychy vykouzlily krásnou atmosféru při slavnostním zakončení divadelní sezóny ve čtvrtek 8. 6. 2017. Během této zahradní slavnosti bylo odhaleno i nové…
více

Veletrh Svět knihy Praha

Ve dnech od 11. 5. – 14. 5. 2017 se na pražském výstavišti v Holešovicích konal již 23. ročník mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Jeho návštěva je pro knihovníky téměř…
více

EXKURZE V AČOV TÁBOR

Dne 10. května žáci všech tří ročníků oboru Instalatér navštívili při Dni otevřených dveří  AČOV Tábor. AČOV Tábor prošla v posledních letech výraznou modernizací a žáci se mohli seznámit s moderními technologiemi…
více

Národní památkový ústav Praha

 V úterý 9. května 2017 se studenti třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze do Národního památkového ústavu Praha. Na úvod Mgr. Horymír Kubíček, vedoucí odboru péče o památkový fond,…
více

Exkurze – Státní okresní archív v Táboře

V pátek 21. dubna 2016 se studenti druhého ročníku oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze do Státního okresního archivu Tábor. Po vstupu do archivu se studenti zapsali do návštěvní knihy v…
více

Odborná exkurze do Steyru v Rakousku

Začátkem dubna se vybraní žáci oboru Automechanik a Autoelektrikář zúčastnili odborné exkurze ve výrobním závodě v rakouském Steyru. Jednalo se o výrobu traktorů. Také navštívili zemědělské muzeum, kde byly ukázky zemědělské…
více