Knihovníci na exkurzi v krajské knihovně

Studenti třetího ročníku oboru Knihovnické a informační služby navštívili dne 27. 9. 2019 Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích. Jejich průvodcem byla zkušená knihovnice Lidmila Švíková, jež v knihovně pracuje už mnoho let. Studentům ukázala webové stránky a všechny její funkce, které jim mohou pomoci při tvorbě závěrečné maturitní práce. Dále je provedla veškerými oddělenými největší knihovny v kraji. Studenti měli možnost nahlédnout do čtenářům nepřístupných prostor, jako jsou například sklady, nebo poznat blíže pracoviště, ve kterých probíhá akvizice a katalogizace. Velmi fundovaná paní Švíková doslova zasypala studenty velkým množstvím informací, které zužitkují v dalším studiu a také na praxi, která je letos čeká.

Pavel Kovanda, třída IS3

Archiv aktualit